Střecha stojí!!! Roof on place!!!

Dlouhá a namáhavá práce přinesla své zasloužené ovoce. první etapa přestavby sušárny je hotova a předpokládám, že i řádně zapita. jednalo se o kompletaci podlahy a především vybudování celé nové střechy, která by zase mohla několik desetiletí perfektně sloužit. za celý realizační tým bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli ať již fyzicky či finančně (či obojím) na tomto společném a záslužném díle. obzvláště v dnešní době, která je plná sobectví, pokrytectví a malosti, je tato akce symbolická a žádoucí. jediné smutné je, že ten, který by tuto akci ocenil nejvíc a kvůli kterému tato iniciativa byla původně směřována, už novou sušárnu neocení. ale protože nechceme zůstat na půl cesty (i když po té horší polovině), vrháme se do druhé etapy, především interiérové – podhledy, zateplení, omítky atd. rádi uvítáme další iniciativní pomoc ať ve formě daru nebo brigády. účet zůstává, harmonogram prací bude zveřejněn stejně jako vyúčtování za první etapu.

Ještě jednou dík všem zaangažovaným, realizační tým Sušárny